Schapentraining met Border Collies

door | 20 januari 2021 | Hondentraining

Onderstaand artikel komt uit mijn boek over de Border Collie. Omdat ik niet weet hoeveel boeken er nog in de omloop zijn, zet ik deze tekst met tekeningen hier op onze site.

Als u met schapen, of ander vee (eenden, ganzen, koeien) gaat werken, bedenk dan dat u met levend materiaal bezig bent. Train nooit met zieke of drachtige dieren en let op de temperatuur. Train nooit bij extreme hitte (schapen met een dikke vacht hebben het al moeilijk bij 23-25 graden) of op een hard-bevroren ondergrond. Train ook niet met schapenrassen die niet voor het lopen bestemd zijn (de Texelaar bijv.) maar gebruik hiervoor Heideschapen of andere rassen die het goed volhouden te lopen en rennen. Trainen met dieren die door honden in beweging worden gehouden is topsport, niet alleen voor de hond maar zeker ook voor het gedreven dier. Houdt hier bij de voeding en watervoorziening rekening mee. Een schaap loopt snel zijn energie en lichaamsgewicht eraf tijdens een paar trainingssessies. Geef de dieren dus naast een goede weide met veel gras extra brokken en gebruik niet steeds dezelfde dieren. Heb respect voor het dier waaraan u en uw hond(en) plezier beleven !

Basistraining bij de schapen

Schapenhonden zijn eigenlijk roofdieren, samen met de herder gaan ze op jacht en de schapen zijn hun prooi. Door het verfijnen van de natuurlijke instincten van de hond, door middel van stelselmatige training, wordt de slotfase van zijn roofdiereigenschap (het doden van de prooi) onderdrukt.

Indien u nooit met schapen heeft gewerkt is het zeer aan te bevelen eerst ervaring op te doen bij een schaapherder of een groot schapenbedrijf. U moet het natuurlijke gedrag en de reacties van schapen bestuderen om inzicht te krijgen in het gedrag van uw hond. Een schaap kent veel slimme ontsnappingsmethodes die uw jonge hond in verwarring kunnen brengen.

De eerste basistraining bij de schapen is enorm belangrijk voor het goed functioneren van de hond. Een hond kan nog zo goed gefokt zijn en uit de allerbeste werklijnen komen, hij zal op de juiste wijze getraind moeten worden wil hij zijn ingeboren talenten kunnen laten zien. De leeftijd waarop uw jonge hond kan beginnen is afhankelijk van zijn hele geaardheid. Hij moet in ieder geval lichamelijk sterk genoeg zijn om de snelheid van de schapen bij te kunnen houden, anders raakt hij volledig gefrustreerd. Als u de mogelijk hebt om onder deskundige leiding te trainen kunt u beginnen als de hond acht maand oud is, anders is het beter te wachten tot de leeftijd van elf a twaalf maanden. Als de hond veel blaft of steeds achterom kijkt naar u dan is hij nog erg onzeker en kunt u beter een maand wachten en het dan opnieuw proberen.

 

TIP: Gebruik voor de training met een jonge onervaren hond altijd GETRAINDE SCHAPEN.
Dit zijn schapen die een hond gewend zijn en niet als een orkaan over het weiland racen of zich dwars door het gaas drukken.

Skudde schapen zijn hele fijne trainingsschapen.

Het is heel eenvoudig om aan dit soort schapen te komen. Via de rasvereniging kan men adressen krijgen en ook kunt u eventueel een goede hondentrainer uitnodigen die met zijn ervaren hond uw eigen schapen traint. Als de schapen goed getraind zijn blijven ze tijdens de eerste oefeningen met de hond dichter bij u. Het voordeel hiervan is dat u snel in kunt grijpen wanneer de hond de schapen bijt. Het is makkelijker als u voor de dagelijkse training een vast koppel schapen ter beschikking heeft. Vooral in het najaar als veel schapen drachtig zijn kan er niet getraind worden, voor een jonge hond is zo’n periode van niets doen funest. Voor weinig geld kunt u meestal wel een paar Heideschapen bemachtigen, ze zijn sober in onderhoud en lopen goed. Wanneer u met de training begint moet u er voor zorgen dat u veel vrije tijd ter beschikking hebt. Een keer per week trainen is voor een jonge hond te weinig. Twee keer per dag een korte training van hooguit tien minuten is eigenlijk het beste. Houdt u goed vast aan die tijd, voor u het zelf in de gaten hebt bent u al een half uur bezig. Gebruik desnoods een kookwekkertje die u op tien minuten instelt!

Zorg ervoor dat de omheining van het weiland waar u traint stevig is, een jonge wildebrasachtige hond kan de schapen dwars door een simpele afrastering sturen. Het is voor uzelf, zeker in het begin, makkelijker als het weiland niet te groot is. Voordat u daadwerkelijk uw hond los laat bij de schapen is het raadzaam eerst eens een paar maal met de hond aangelijnd de schapen te bezoeken. Voer de schapen in het midden van het weiland wat biks en loop er met de hond rustig en wijd omheen.

De nu volgende methode die de hond het schapen drijven moet leren is gebaseerd op de natuurlijke aanleg van de Border Collie, het is zeker niet de enige wijze van trainen maar wel eenvoudig en goed te begrijpen. Niet elke hond zal automatisch rond de schapen cirkelen en soms kunnen we ontmoedigd raken door het wilde onbeheerste gedrag van een jongeling in training. Het is erg belangrijk dat u de eerste lessen onder leiding van een deskundige volbrengt, via de rasvereniging zijn adressen verkrijgbaar van trainingscentra die u hierbij kunnen helpen. Tijdens die eerste ontmoeting met de schapen kan de hond op verschillende wijze reageren, wordt in elk geval nooit boos op de hond als het een beetje uit de hand dreigt te lopen. Laat hem maar een beetje spelen en aanmodderen en op het moment dat u daadwerkelijk hoedgedrag ziet, stopt u er mee. De belangstelling en de gretigheid van de hond voor de schapen is nu gewekt en daar kunt u mee verder.

TIP: De hond toont serieus drijfgedrag als hij in gedrukte houding met een laag gedragen staart om de schapen cirkelt. Een “dansende” hond met hoog opgeheven kop en staart is slechts aan het spelen. Dit spelen kan na enkele lessen wel overgaan in echt werken.

De volgende lessen zullen erop gericht zijn dat de hond een vast gedragspatroon aangeleerd wordt zodat hij op de juiste wijze het vee kan halen en brengen. De hond moet ervan bewust worden gemaakt dat u diegene bent die straks al zijn handelingen gaat beheersen en dat hij strikt gehoorzaamd aan uw bevelen. Ontneem de hond echter niet zijn eigen initiatief en zelfvertrouwen door een teveel aan discipline. Hij moet leren dat hij slechts in nauwe samenwerking met u de schapen mag hanteren.

Het basis principe; de 12-uurs positie

Geef in deze beginfase nog geen commando’s aan de hond, moedig hem alleen met een sissend geluid aan. (kssss, kssss) Probeer, wanneer u met de hond traint, uw stem op fluistertoon te gebruiken. De hond hoort immers vele malen beter dan de mens? Een hond went snel aan een harde stem en moet u eens in een noodgeval uw stem echt verheffen dan lukt u dat niet meer. Ga altijd met de hond “aangelijnd” naar de schapen, laat hem pas los als u dicht bij de schapen bent. De hond maakt er absoluut een zootje van wanneer hij eerder los is en alvast vooruit naar de schapen rent.

Als hulpmiddel wordt een plastic zak gebruikt die moet voorkomen dat de hond de schapen bijt. U rolt een stevige plastic kunstmest zak om een stokje, (het stokje moet iets korter zijn dan de zak) daar omheen knoopt u een strotouwtje zodat het geheel goed vast zit. Het uiteinde van de zak knipt u in lange banen, waardoor franjes ontstaan. Door met deze franjes te wapperen houdt u de hond op afstand en kunt u hem de in de juiste richting duwen. Kijk wel uit dat de hond niet zijn interesse voor de schapen verliest uit angst voor de zak! Voor een gevoelige hond is een keer licht wapperen vaak al voldoende. Met deze zak kunt u ook de schapen tot stilstand dwingen waardoor de hond rustiger wordt.

 

Sommige trainers gebruiken i.p.v. een plastic zak ook wel een longeerzweep (voor de paarden) doch hiervoor kan de hond ook teveel angst ontwikkelen. Bij milde honden kun je sturen met je Hoed, die kun je als je hem niet gebruikt op je hoofd zetten. Zelf zijn wij erg tevreden over de trainingsdiscs , dit zijn een paar metalen schijfjes die een rammelend geluid maken. Een maal thuis goed aangeleerd zal de hond bij het horen van het rammeltje stoppen met zijn foutieve gedrag.

 

De 12-uurs positie moet u vergelijken met een klok; de schapen staan in het centrum van de klok, u zelf staat op 6 uur en de hond staat op 12 uur. De plaats waar de hond zich bevindt is afhankelijk van de plaats waar u zelf staat. Hoe u zich ook wendt of keert, u staat altijd op 6 uur en dus moet de hond op 12 uur staan. (recht tegenover u) Uw jonge Border Collie is helaas geen stilstaand plaatje, het is daarom van belang dat u constant in beweging blijft zodat de schapen achter u aan komen. Wanneer de hond zijn positie op 12 uur verlaat en rond de schapen gaat cirkelen houdt u de plastic zak voor hem en dwingt hem om terug te gaan. Als de hond erg fel is en de schapen bijt wappert u flink met de plastic zak. Indien de hond daar niet op reageert probeert u tussen de schapen door naar de hond te komen om hem te straffen. Het is daarom van belang dat u werkt met getrainde schapen die dicht bij u blijven zodat u een betere controle over de hond heeft.

 

Sommige Border Collies nemen zo hardnekkig de 12-uurs positie in dat ze niet meer achter de schapen zijn weg te krijgen. Probeer niet met schreeuwen en grof geweld de hond te pakken, wacht tot hij moe is en geef dan het commando ‘lie down’. In de meeste gevallen is het dan mogelijk de hond onder controle te krijgen. Zorg er de volgende keer wel voor dat u een helper heeft, u kunt dan samen met hem de hond zonder stress “opvangen”. Als de hond vaker problemen heeft om de schapen te verlaten wordt het overigens wel tijd om opnieuw basis oefeningen te gaan doen. Bij voorkeur in of naast het weiland waar de schapen lopen en aan een lange lijn “kom hier” oefeningen doen. Lange lijnen zijn bij ons verkrijgbaar in de webwinkel.

De eerste lessen loopt u dus kriskras door het weiland met de schapen achter u aan, de hond op 12 uur daar weer achter. Af en toe loopt u ten opzichte van de schapen met de klok mee of er tegen in. De hond moet automatisch meedraaien en zijn positie aan de uwe aanpassen. Doet hij dit niet dan gebruikt u uw armen of de plastic zak om hem te hinderen zodat hij bijdraait.

Het is niet de bedoeling dat de hond tussen u en de schapen komt maar een heel jonge hond wordt daar nog niet voor bestraft. Als de hond deze oefeningen goed uitvoert gaat u het moeilijker maken. U blijft constant in beweging en loopt op een gegeven moment dwars door het koppeltje schapen in de richting van de hond. De hond zal nu helemaal om de schapen moeten draaien wil hij weer op 12 uur komen om de schapen achter u aan te brengen. Als de hond het voorgaande goed beheerst gaat u wat afstand van de schapen nemen. Omdat “getrainde” schapen dicht bij u blijven moet u de hond wat verder van de schapen af laten liggen, maak de afstand niet te groot, een meter of tien is voldoende. De hond moet nu de schapen automatisch weer bij u gaan brengen. Gaat de hond echter rondjes draaien om de schapen dan moet u de afstand verkleinen. U kunt de afstand blijven vergroten zolang de hond het goed doet. Het is belangrijk dat u pas naar een volgend stadium van de training gaat als de hond het vorige goed begrijpt en uitvoert. Nooit te snel aan iets nieuws beginnen. Blijf zelf altijd rustig, probeer niet te schreeuwen naar de hond want dan hits je hem juist op. Train desnoods altijd met iemand samen die je daarop kan attenderen.

Deze oefeningen, gebaseerd op de 12-uurs positie, zijn erg belangrijk voor een jonge hond. Juist door geen specifieke commando’s te geven leert hij reageren naar eigen inzicht en krijgt hij de kans zijn aangeboren hoedeigenschappen te ontplooien. Dit is een basis begrip dat steeds terugkomt bij de verdere training. Ook als de hond een nieuwe oefening gaat leren is het belangrijk dat u steeds begint en eindigt met wat 12 uur oefeningetjes, zo sluit u de training altijd prettig af omdat de hond deze oefening goed beheerst.

De volgende lessen zullen er op gericht zijn dat de hond bewust wordt gemaakt van het feit dat hij met u moet samenwerken en op uw aanwijzingen de schapen gaat beheersen. Het is aanbevelenswaardig om van te voren een aantal gedragingen van een naam te voorzien, hier volgt een lijstje van de meest gebruikte bevelen.

Nederlands: Engels:
-kom hier -that’ll do
-ga af -lie down
-toe maar -walk on
-linksom -come by
-naar rechts -away to me
-rustig -steady
-blijf -stay
-ga staan -stand of on your feet
-kijk terug -look back

Het op commando links- en rechtsom sturen

Het eenvoudigste is om in het begin van de training steeds de richting die de hond zelf kiest te bevestigen. Loopt de hond tegen de klok in dan geeft u het bijbehorende bevel:”naar rechts”. En zodra de hond uit eigen beweging met de klok mee gaat geeft u het bevel:”linksom”. Ook kunt u de hond verplichten om steeds maar rechtsom te cirkelen door zelf mee te lopen, daarbij het bevel “naar rechts” blijven herhalen. Linksom doet u dat op dezelfde wijze. Op het moment dat de hond dreigt te stoppen of achter u langs van richting wil veranderen legt u hem af, daarna geeft u hem opnieuw het commando.

TIP: Sommige honden hebben een sterke voorkeur voor een bepaalde richting, net als bij mensen die rechts of linkshandig zijn. Probeer toch zo veel mogelijk die moeilijke kant te oefenen, gebruik de zak om te voorkomen dat de hond plotseling van richting verandert.

Na verloop van tijd, als de hond geen neiging meer heeft om de schapen te bijten of er een janboel van maakt, kunt u de hond wegsturen om de schapen op te halen. Zorg er voor dat de afstand niet te groot is, begin met ongeveer vijf tot tien meter. U legt de hond af en loopt zelf naar de schapen, de hond moet blijven liggen! Halverwege de schapen blijft u staan op positie 1 (zie tekening hieronder) en roept u de hond met bijbehorend commando. (naar rechts) Terwijl de hond komt loopt u recht op hem af om hem naar buiten te duwen op positie 2. (zie tekening hieronder) Dit op de hond toe lopen luistert erg nauw, begint u namelijk te vroeg dan zal de hond stoppen of linksom gaan. Als de hond nog niet goed af kan blijven liggen mag u met hem meelopen, sla een strotouwtje los om zijn halsband en laat dat halverwege los zodra hij de goede richting op gaat. Achter de schapen gekomen gaat de hond afliggen, of hij blijft staan en brengt de schapen naar u toe. Soms is het beter, vooral bij plakkerige honden, dat u hem niet toestaat te gaan liggen maar door zelf van de schapen weg te lopen de hond in beweging houdt. Oefen dit een paar maal achtereen en maak heel geleidelijk de afstand wat groter, totdat u zelf kunt blijven staan en de hond vooruit stuurt om de schapen te gaan halen.

Een probleem dat zich veelvuldig voordoet wanneer u in een klein weiland traint is dat de schapen in een hoek tegen het gaas aan gaan staan. Vreemd genoeg proberen juist ervaren schapenhouders zelf de schapen naar het midden te drijven. De hond neemt in zo’n geval automatisch de 12-uurs positie in en drukt logischerwijs de dieren weer naar het gaas ! Voor een jonge hond is het erg gevaarlijk om dan tussen het gaas en de schapen te komen. De hond zal van meet af aan moeten leren om de schapen uit zo’n hoek te krijgen. In het begin probeert u in het midden van de weide te blijven en u laat de hond op volle snelheid cirkelen om de schapen. Dan loopt u bewust op het gaas af met de schapen achter u aan en de hond op 12 uur. (zie tekeningen hierboven) Op een (nog) grote afstand van het gaas draait u plotseling snel tegen de klok in en stuurt de hond als het ware voor u uit, rechts om de schapen.  De afstand tot het gaas maakt u steeds kleiner, totdat de hond zich tussen het gaas en de schapen durft te “wringen”.

Als de schapen al tegen het gaas staan geklemd voordat de hond er tussendoor kon dan moet u de hond vastleggen en zelf de schapen naar het midden van de wei drijven. Ook kunt u de hond aangelijnd meenemen en samen tussen het gaas en de schapen doorlopen, of een helper gebruiken die voor u de schapen weer naar het midden duwt.

Stoppen

Leer uw hond nu ook om te stoppen zodra hij achter de schapen komt. Het is eigenlijk een rustpunt, u staat zelf stil, de schapen staan stil en de hond moet nu blijven staan om te voorko¬men dat de schapen weglopen. Het heeft geen zin om de hond al eerder te laten staan, hij zal toch doorlopen en pas op 12 uur stoppen. Loop telkens een stukje achteruit en geef de hond toestemming om mee te lopen door het commando “toe maar”. Dit verplicht stoppen en weer oplopen herhaalt u een aantal keren tot het er goed in zit, echter niet te vaak anders ontneemt u het eigen initiatief van de hond. De meeste honden zullen overigens meer de neiging hebben om te gaan liggen, als hij blijft staan zal hij echter meer overwicht op de schapen hebben. Heeft uw hond echt problemen met dit commando neem hem dan aangelijnd mee naar de schapen en laat hem wisselend stoppen en doorlopen. Hebt u echter een hond die heel makkelijk gaat liggen, zorg er dan voor dat hij dit nooit uit zich zelf doet. Houdt de hond in beweging door op hem af te lopen en zorg dat de schapen niet stil komen te staan.

Schapen weg drijven

Om de hond te leren dat er ook nog iets anders is dan een 12-uurs positie, laat u hem de schapen van u af drijven. Omdat u erg veel druk op de hond moet uitoefe¬nen, (hij wil steeds die 12 uurs positie innemen) oefent u dit in beginsel aangelijnd, bijvoorbeeld aan een lang touw van ca. vijf meter. Het is aan te raden om deze oefening langs de afrastering te doen. U loopt zelf schuin achter de schapen om te voorkomen dat de dieren naar het midden van het weiland trekken. U geeft de hond het commando “toe maar” en zorgt er met de lijn voor dat hij achter de schapen blijft. (zie tekening hieronder) Probeert hij er langs te gaan dan laat u hem af liggen. Het is misschien beter om een tweede persoon mee te laten lopen, hij kan de schapen aan de voorkant iets tegen houden omdat ze anders hard weg zullen rennen. Zodra u merkt dat de hond ook aan een slappe lijn gehoorzaamd, kunt u deze oefening los proberen.

 

Al deze verschillende oefeningen kunnen nu gecombineerd worden. Het kan weken en zelfs maanden duren voordat de hond enige bedrevenheid bezit. Het is dus erg onverstandig om de hond tot een bepaalde oefening te dwingen die hij niet begrijpt. Herhaling is de sleutel tot het succes!

 

Een groep schapen splitsen

Een scheiding maken in een groep schapen behoort ook tot de mogelijkheden van een jonge hond, mits hij het links en rechts goed kan onderscheiden. Zorg er voor dat het een grote koppel is van ongeveer dertig schapen. U laat de hond af liggen en loopt midden door het koppel schapen zodat er een grote ruimte ontstaat van ongeveer vijf meter. De hond moet nu tussen de schapen door naar u toekomen wanneer u hem roept. Geef als commando: “kom hier” met daaropvolgend “kom in”.

 

 

Een hele goede oefening is bijvoorbeeld de schapen vastzetten in een hoek van een weiland, bijna elke jonge hond kan dit. Zelf staat u bij de schapen in de hoek en de hond staat tegenover u. De schapen zullen proberen te ontsnappen aan de druk van de hond maar door uw aanmoediging zal de hond extra alert zijn en steeds een ontsnappingspoging weten te verijdelen. (zie tekeningen hieronder) De hond krijgt door deze oefening meer durf en zelfvertrouwen. Het is heel handig als u in het weiland een ziek schaap moet behandelen, de hond houdt een paar schapen in de hoek vast zodat u het betreffende dier kunt pakken. Langs een muur of een afrastering als geleiding kan een jonge hond de schapen ook al in een schuur of veewagen drijven. U maakt dan weer gebruik van de 12-uurs positie door zelf als eerste de schuur of trailer binnen te gaan.

 

Gaat dit goed dan beloont u hem uitbundig voor deze ongewone prestatie! Als de hond het niet durft moet u de ruimte tussen de schapen iets groter maken. Het voordeel van een groter koppel schapen bij deze oefening is dat de dieren niet zo’n grote kuddedrang hebben. De hond kan nu ook geleerd worden het afgesplitste koppel apart te houden. Als de hond naar binnen is gekomen loopt u met de hond weer terug en neemt hem opnieuw weer mee naar binnen. Het kan ook via de 12-uur methode; op het moment dat de hond tussen de schapen door loopt legt u hem af en loopt zelf naar de andere kant van het koppel. De hond staat nu weer op de 12-uurs positie en zal de schapen bij u brengen. Het andere groepje zal, als de ruimte groot genoeg is, zeker de vrijheid kiezen.

Kijk terug

Aansluitend op het voorgaande kunt u de hond meteen een nieuw commando leren, nl. “kijk Terug”. Attendeer de hond op het afgedwaalde koppel en herhaal telkens het commando “kijk terug”. (zie tekening hierboven) Geef het commando voor links of rechts en laat de hond het andere koppel weer ophalen. Dit terugkijken leren de meeste honden vrij snel, maar stuur de hond nooit terug als er echt geen schapen zijn te vinden ! De hond verliest het vertrouwen in u en zal de oefening slechter gaan uitvoeren.

Praktijk gerichte oefeningen

Een jonge hond in opleiding kan eigenlijk al heel veel karweitjes op de boerderij verrichten. U moet dan wel de hond elke dag overal mee naar toe nemen zodat hij een beetje routine krijgt van de dagelijkse werkzaamheden.

Leer uw hond ook dat hij schapen uit een stal drijft. Dit is veel moeilijker omdat hij dan in een benarde positie zit en door de schapen gestoten kan worden. Ga ook hier altijd aangelijnd te werk. Wees bedacht op schapen die willen stoten, hits de hond een beetje op zodat hij wat meer durf krijgt. Laat uw hond niet zelf rotzooien, hij moet op u kunnen rekenen als het te moeilijk wordt. Hij zal het namelijk steeds beter gaan doen als hij op u vertrouwen kan!

Bijten en blaffen

Bijten is eigenlijk uit den boze voor een Border Collie, op wedstrijden wordt een hond daarvoor gediskwalificeerd. Jonge honden die te vroeg getraind worden en nog geen conditie genoeg hebben om wegschietende schapen in te halen, vervallen vaak in najagen en bijten. Reden dus om de training even te staken.

Bij grote schaapskudden of bij koeien kan de hond geleerd worden te blaffen om zijn gezag uit te oefenen. Border Collies zijn van nature stille honden en het blaffen moet u hem aanleren. Daarvoor legt u de hond met een lijn vast aan een muur, zelf gaat u er een meter voor staan. Door middel van een bal of een ander uitdagend spel hitst u de hond een beetje op, omdat hij vastzit en niet mee kan doen zal hij uit pure opwinding gaan blaffen. Snel voegt u daar een commando aan toe, bijv. “blaffen” of “luid”. Wanneer u het spel staakt zal de hond ook rustig worden en eventueel combineert u dat met een commando “stil”.

De hond kan ook geleerd worden om schapen of koeien van het voerhek weg te houden zodat u rustig kunt voeren. U gaat met uw hond aan de lijn bij (bijv.) de hooiruif staan, zodra er een schaap naar toe gaat hitst u de hond op om het dier weg te jagen. Dan legt u de hond weer af, en telkens wanneer er een schaap ten tonele verschijnt, mag de hond hem wegjagen. Als u hier een dagelijkse gewoonte van maakt en er in het begin even tijd voor uit trekt heeft u een onmisbare hulp bij het voeren. Een jonge hond die in de toekomst de koeien in de stal moet drijven kan op deze wijze veilig zijn zelfvertrouwen ontwikkelen. Elke dag laat u de hond de koeien bij het voerhek wegjagen, de hond komt niet in een gevaarlijke positie en de koeien krijgen alvast ontzag voor deze nieuwe hulp.

Nogmaals; het blijft belangrijk dat de hond dagelijks meegenomen wordt en routine krijgt. In het begin bent u waarschijnlijk sneller klaar zonder hond maar eenmaal allround getraind kunt u niet meer zonder!

Fluitsignalen

Wanneer uw hond alle basiscommando’s goed begrijpt en op de juiste wijze uitvoert is het mogelijk hem te leren reageren op fluitsignalen. U kunt hiervoor “op de vingers fluiten” maar handiger is het speciale Border Collie fluitje, een plat halfrond fluitje waar een uiteenlopend scala aan tonen mee geproduceerd kan worden. Ervaren handlers kunnen er het Wilhelmus op spelen, doch wanneer u voor het eerst gebruik wil maken van dit fluitje zal de teleurstelling groot zijn. Reken maar op ongeveer een week voordat u er een enigszins aanvaardbare toon uit krijgt en op een half jaar tot een jaar voordat er die tonen uit komen welke u op dat moment wenst! Het fluitje moet plat achter in de mond gelegd worden, de tong houdt het fluitje aan de rechte kant tegen. U blaast de lucht van boven of van onderen door de gaatjes. Oefen het fluiten niet in het bijzijn van de hond, het duurt vrij lang voordat u er vaste tonen uit krijgt en de hond zou er alleen maar door in verwarring raken.

Gebruik voor elk commando een ander fluitsignaal, probeer er voor u zelf een paar uit die niet op elkaar gelijken en onthoud deze goed!

Een voorbeeld:
– kom hier > een laag naar hoog oplopende toon; peee-iiet.
– ga af > een lange toon van hoog naar laag; piii-oooo.
– toe maar > een korte hoge toon gevolgd door een korte lage toon; pii-poo, pii-poo.
– links om > een lange lage toon; poooo.
– rechts om > twee korte hoge tonen; piii-piii.

U leert de hond als volgt de fluitsignalen aan: u geeft eerst het woordcommando, bijv. “ga af” en geeft direct daarna het bijbehorende fluitsignaal. Dit herhaalt u regelmatig en na verloop van tijd zal de hond al reageren op het fluitsignaal alleen. Probeer niet op een dag alle verschillende fluitsignalen uit, dit is erg verwarrend voor de hond. Indien u duidelijk en consequent te werk gaat kunt u bijv. ‘s morgens het “ga af”, en ‘s middags het “kom hier” signaal aan de hond leren. Oefen dit twee a drie dagen alvorens de andere fluitsignalen te proberen. Zodra u merkt dat de hond het niet meer begrijpt moet u stoppen en weer met een commando beginnen.

TIP: Overtuig uzelf ervan dat u alle verschillende fluitsignalen goed beheerst alvorens te gaan trainen met de hond!

De plastic fluitjes zijn het voordeligst in aanschaf en zijn verkrijgbaar bij ons in de webshop. Aluminium fluitjes geven bij veelvuldig gebruik een nare smaak in de mond. Metalen fluitjes zijn goed en duurzaam maar kosten het meest in aanschaf.

Wilt u tijdens het werk meer dan een hond tegelijk gebruiken dan kunt u voor elke hond een ander fluitje nemen. Elk fluitje heeft namelijk een andere toon en honden horen dat beter dan wij!

© G. Abbink-Burgers 2001 – 2021
Schapentraining