Privacybeleid
Bijgewerkte AVG privacy verklaring voor v.d. Schapenhoeve
v.d. Schapenhoeve, gevestigd aan Hupselseweg 31, 7151GN Eibergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.schapenhoeve.nl – Hupselseweg 31 – 7151GN Eibergen – 0652466124
G. Abbink-Burgers is de Functionaris Gegevensbescherming van v.d. Schapenhoeve Zij is te bereiken via info@schapenhoeve.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken
v.d. Schapenhoeve verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schapenhoeve.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

v.d. Schapenhoeve verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– v.d. Schapenhoeve verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
v.d. Schapenhoeve neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van v.d. Schapenhoeve) tussen zit. v.d. Schapenhoeve gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Prestashop webwinkel programma; nodig voor het bestellen van producten, hier kan een account worden aangemaakt maar indien zonder account aanmaken een bestelling geplaatst hebben we nog steeds uw adresgegevens nodig voor de afwerking, betaling en verzending.
– WebwinkelKeur beoordelingen systeem; deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.
– PostNL online verzendprogramma; nodig om pakketten te versturen. Hierin worden uw adres gegevens verwerkt voor juiste verzending. Deze worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.
– Sisow betalingsprogramma; noodzakelijk voor de IDEAL betalingen via onze website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
v.d. Schapenhoeve bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Personalia: maximaal 7 jaar, reden belastingdienst
– Adres: maximaal 7 jaar, reden belastingdienst
– Inschrijfgegevens voor workshops, lezingen of activiteiten: worden uiterlijk 1 jaar na de workshop, lezing of activiteit verwijderd.
– Inschrijfgegevens voor een langdurige cursus worden uiterlijk 1 jaar na de workshop, lezing of activiteit verwijderd.
– Nieuwsbrieven worden niet verstuurd, wil je echter je inschrijfgegevens behouden voor toekomstige informatie, maak dit dan aan ons kenbaar.

Gebruik foto en filmmateriaal voor educatie en/of reclame

v.d. Schapenhoeve gebruikt soms foto’s en filmpjes op haar website of op Facebook ter educatie, promotie of reclamedoeleinden. U heeft het recht hiertegen bezwaar te maken voor toekomstig gebruik maar ook om beeldmateriaal uit het verleden te laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
v.d. Schapenhoeve verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
v.d. Schapenhoeve gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door v.d. Schapenhoeve en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schapenhoeve.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. v.d. Schapenhoeve wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
v.d. Schapenhoeve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@schapenhoeve.nl.