opleiding schaapherder 2017

Deze opleiding wordt in 2017 voor de 7e keer gegeven en is zeer succesvol gebleken. Veel cursisten hebben uiteindelijk werk gevonden tussen de schapen, als herder, hulpherder, vrijwilliger en sommigen hebben zelfs hun eigen bedrijf opgestart. 

>> bekijk hier onze oud cursisten >>

Uitgebreide beschrijving opleiding Schaapherder.

Het beroep van Schaapherder was jarenlang vrij zeldzaam. Tegenwoordig echter worden steeds vaker schaapskudden ingezet bij allerlei vormen van begrazing, onder andere gebieden van het waterschap maar ook stadsparken, industrieterreinen en wegbermen. Het kunnen werken met een hond of het hebben van een hond is voor deze opleiding geen vereiste! Het is heel belangrijk het gedrag van schapen te ‘verstaan’. Ook is het noodzakelijk goede kennis van schapenziekten te hebben, zelf bij de geboorte van lammeren kunnen helpen, een goede kennis hebben van de regelgeving maar ook een goed aanspreekpunt zijn voor toeristen of bewoners in het gebied waar men werkt.

Deze opleiding wordt georganiseerd door 'v.d. Schapenhoeve'. Daarnaast worden veel lessen verzorgd door gastsprekers zoals: Schapendokter drs. Frank Glorie, Veearts in opleiding Vincent Perney, Veehandelaar Tom te Boome, Schapenkeurmeester Harry Roekevisch, Verzekeringsman, docent en project coördinator Ruud Kaak, Rick Blind van 'Grazeland' en anderen. Ons bedrijf heeft ruim 25 jaar ervaring in het hoeden van een grote schaapskudde in een hoogveengebied. Veel herders hebben bij de voorgaande opleidingen het vak geleerd en van de Schapenhoeve is tevens een erkend praktijkbedrijf bij Aequor. De opleiding zal door zijn brede visie en kennis een bron van inspiratie zijn voor de deelnemers.

De opleiding bestaat uit ca. 8 theorie dagen en 8 praktijkdagen en mogelijk extra excursies. (wijzigingen onder voorbehoud) Tijdens de praktijkdagen leert de cursist o.a. het werken met een hond, scheren, bekappen, oormerken aanbrengen, helpen bij geboortes (simulatiekist), ontwormen en toepassen van medische handelingen en vooral het inzicht krijgen in begrazing, het terrein beoordelen en een begrazingsplan kunnen maken. Ook zullen er een aantal excursies zijn naar reeds bestaande projecten.

Het cursusgeld van deze opleiding bedraagt € 1350,00 voor alle dagen en is inclusief lunch op de theoriedagen, uitgebreid lesmateriaal dat via de mail in pdf formaat wordt toegezonden, het boek 'gezonde schapen' van Piet Vellema, het nieuwste boek van Drs. Frank Glorie 'Schaapsignalen', een speciale 'vanghaak' en een Cd-rom met filmpjes en foto’s over het hoeden, ziekten en verlossingen. Deze opleiding is niet officieel erkend en er wordt geen examen afgenomen. Het is een brede basis omtrent het beroep schaapherder/natuurbeheerder met schapen maar ook bijzonder leerzaam voor de beginnende schapenhouder. Aan het eind ontvangen de cursisten een diploma.

Het cursusgeld mag in twee termijnen betaald worden. Wij vragen een aanbetaling van €350,- (direct na aanmelding te voldoen) De opleiding kan alleen in zijn geheel gevolgd worden. Het is niet mogelijk slechts een paar losse lessen te nemen.

Uit ervaring van de voorgaande opleidingen blijkt dat na het bekend worden van de overige cursisten het vaak mogelijk is met elkaar mee te rijden. We hebben deelnemers uit alle hoeken van Nederland gehad en zelfs uit Duitsland en België.

Belangrijk: van voorgaande jaren hebben cursisten aangegeven dat het toch best wel ver rijden is en men erg moe is na een cursusdag, houd hier rekening mee alvorens men inschrijft! Kijk goed op de kaart waar Rekken ligt … in het Oosten van NL tegen de Duitse grens aan! Het is jammer om halverwege af te haken omdat de afstand toch te groot blijkt te zijn!

De lesdagen voor 2017 zijn als volgt ingedeeld: 

 • Zo 12-02 Les 1 Het Aflammeren
 • Zo 26-02 Praktijkdag
 • Zo 12-03 Les 2 Huisvesting en Voeding
 • Zo 26-03 Praktijkdag
 • Zo 09-04 Les 3 Organisatie en Activiteiten
 • Zo 23-04 Les 4 Scheren en Bekappen
 • Zo 07-05 Praktijkdag
 • Zo 21-05 Les 5 Gezondheid en Gedrag
 • Zo 11-06 Praktijkdag
 • Zo 18-06 Excursie …
 • Zo 25-06 Farm & Country Fair Aalten (met interessante schapentent) Kaartjes krijg je van ons.
 •                Juli/Aug. Vakantie
 • Zo 03-09 Les 6 Natuurbegrazing en Beheer
 • Zo 17-09 Praktijkdag
 • Zo 01-10 Les 7 Wetten en Regelgeving
 • Zo 15-10 Les 8 Werken met Honden
 • Zo 29-10 Praktijkdag
 • Zo 12-11 Afsluiting en diploma uitreiking

 

Mogelijk komen er tussen deze data door nog extra excursies. Deze worden in overleg en op tijd medegedeeld.

 

Info samengevat en contactgegevens:

 • Cursusgeld: € 1350,00 (mag ineens of in 2 termijnen betaald worden).
 • Wij vragen een aanbetaling van €350,- (te voldoen direct na aanmelding)
 • Betaling 1e termijn € 500,00 voor aanvang 1e helft opleiding; 12-02-2017
 • Betaling 2e termijn € 500,00 voor aanvang 2e helft opleiding; 03-09-2017
 • Opleiding wordt alleen in zijn geheel gegeven!
 • Theorie locatie: zorgboerderij De Dennenkamp, van Ouwenallerlaan 17, 7157 AZ Rekken.
 • Praktijk locatie: Eibergen/Rekken/Haaksbergen/enkele andere locaties in Nederland.
 • Lestijden op de theoriedagen: ca. 10.00-16.00/17.00 uur.
 • Lestijden op de praktijkdagen: afhankelijk van waar we naar toe gaan, kan ook elders in NL zijn.
 • Opleiding is niet officieel erkend.
 • Thuis: 0545-840035 / Mobiel: 06-52466124 (Greet Abbink) / Opgeven kan via: info@schapenhoeve.nl  

 

De genoemde data voor de theoriedagen staan vast en gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden. De praktijkdagen staan ook vast, doch een gemiste les kan in overleg op een andere datum gevolgd worden, ook op een doordeweekse dag.

 

Bij de cursus inbegrepen:

 • Uitgebreid lesmateriaal; eigen lessen, pdf documenten en presentaties.
 • Een speciale Duitse ‘vanghaak’, deze vergemakkelijkt het vangen van een schaap uit de kudde.
 • Het boek 'Schaapsignalen' van Schapendokter drs. Frank Glorie.
 • Het boek ‘Gezonde Schapen’ van Piet Vellema.
 • CDRom met foto’s en filmpjes over het hoeden, ziekten en verlossingen.
 • Koffie/thee en fris gedurende de hele dag.
 • Lunch tijdens de theoriedagen. (op de praktijkdagen dient men zelf voor de lunch te zorgen)
 • Excursie entrees.
 • Diploma.