Informatie rondom garantie & retour

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@schapenhoeve.nl . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren

 Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf    
 duidelijk aan dat deze niet te retourneren valt voor de consument besteld. Let op:  
 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

 a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.

 b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 e. die snel kunnen bederven of verouderen;

 f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 g. voor losse kranten en tijdschriften;

 h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.


Garantie

  • Voor uw retourzending vult u onderstaand formulier in en zend deze via post of email naar: info@schapenhoeve.nl / Hupselseweg 31, 7151GN Eibergen
  • Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient u een kopie van de factuur bij te voegen.
  • In het geval er geen factuur is bijgevoegd, wordt de retourzending niet in behandeling genomen maar direct aan u retour gezonden. Er zal dan € 15,00 administratie en verwerkingskosten in rekening worden gebracht.
  • De garantietermijn van Schapenhoeve.nl bedraagt voor al onze producten 12 maanden na datum van aankoop en alleen voor de eerste gebruiker. Mocht de fabrikant een andere garantietermijn stellen dan zal deze prevaleren boven die van Schapenhoeve.nl.
  • Reparatiewerkzaamheden binnen de garantietermijn kunnen de garantieduur niet verlengen.
  • Beroep op garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:


1. Voor gebreken veroorzaakt door invloeden van buitenaf, waaronder ongeval, misbruik, verwaarlozing of invloed van water of dranken.

2. Het niet in acht nemen van de gestelde installatie/montagevoorschriften;

3. Door onjuist/abnormaal of onoordeelkundig gebruik van het geleverde;

4. Indien reparaties en/of technische wijzigingen aan de goederen worden verricht door derden zonder onze uitdrukkelijke toestemming;

5. Het serienummer op het garantiebewijs en/of product is gewijzigd, beschadigd of verwijderd;

6. Indien de oorzaak der gebreken niet duidelijk kan worden aangetoond.

 

Identiteit ondernemer

van de Schapenhoeve v.o.f.
Hupselseweg 31
7151GN Eibergen NL
info@schapenhoeve.nl
06-52466124
KVK: 08074885
BTW: NL.8088.76.594.B.01

 pdf formulier herroeping schapenhoeveModelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

— Aan 

van de Schapenhoeve v.o.f.
Hupselseweg 31
7151GN Eibergen NL
info@schapenhoeve.nl
06-52466124
 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 
 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :   
    

— Bestelnummer : 
 

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY): 
 

— Naam/Namen consument(en): 
 

— Adres consument(en): 
 

— IBAN Rekeningnummer: 
 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): 
 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.