Bentheimer Landschapen in de Praktijk

door | 19 januari 2021 | Schapen

 

Onze ervaring met het Bentheimer Landschaap is bijzonder goed. Het zijn grote, ruime schapen met een goed beenwerk. Door hun grootte kunnen ze snel en veel voedsel verwerken waardoor ideaal voor de begrazing. Het zijn makkelijke schapen, vertonen goed kuddegedrag en vreten werkelijk alles. Onze schapen staan wisselend op heidegronden, braakliggend terrein, golfbanen en in de winter op boerengrasland. Ze krijgen zowel in de zomer als in de winter nauwelijks bijvoeding, hooguit dagelijks wat rundveekoek om ze te lokken. Daarnaast soms mineralen emmers. We kunnen advies geven of deze schapen in uw geval geschikt zijn.

 

 

Het Bentheimer landschaap kent een zeer ruime bronst periode waardoor het mogelijk is het hele jaar door lammeren te krijgen. In ons geval loopt de ram er jaarrond bij hetgeen geen enkel probleem geeft. Na selectie op goede combinaties worden de rammen gewisseld en het natuurlijke verloop van aflammeren en spenen gaat vanzelf. Behalve de jonge rammen die vroeg willen gaan dekken, vaak rond de leeftijd van 5-6 maanden, wordt er niet gespeend. De lammeren mogen in principe zo lang mogelijk bij de moeder blijven wat ook voor een natuurlijke speen en dektijd zorgt. Wij hebben nooit problemen ondervonden met de uiers van de moeder door de lammeren er zo lang bij te laten.

De geboorte bij de Bentheimer verloopt zeer natuurlijk en zonder problemen. Het zijn goede moeders en de lammeren staan snel op de benen en groeien hard. In de regel krijgen ooien de eerste keer 1 lam maar tweelingen zijn geen uitzondering en bij heel goed voer in de dektijd worden er ook wel drielingen geboren. Onze voorkeur gaat altijd uit naar een gezonde en sterke een of tweeling.

Bij ons worden er dus het hele jaar door lammeren geboren, zowel in mei, juni als van september tot februari. De lammeren worden altijd buiten geboren, ook bij slecht weer. Onze dieren staan nooit op stal, enkel bij ziekte of hoge uitzondering. In de lammertijd zetten we vaak een oude trailer in de wei waar we eventueel de 1e nacht een ooit met lammeren in kunnen zetten maar daarna gaat ze direct weer bij de groep. Soms met heel bar weer krijgen de pasgeboren lammeren een ‘lammerjasje’ aan. Dit is meestal maar 3 dagen nodig, dan groeit het dier er uit en valt het er vanzelf af. Op goede grond groeien de lammeren bijzonder hard en vaak kunnen we ze met een mooi gewicht snel verkopen.

Het lamsvlees van de Bentheimer is heerlijk. We eten er zelf vaak van en laten ook wel oudere dieren slachten, deze worden dan verwerkt tot verse worst of gehakt. Via onze webwinkel kun je dit heerlijke vlees bestellen.

Het Bentheimer Landschaap is een sterk schaap met zeer weinig problemen. Maak gerust een afspraak om onze dieren te bekijken en meer te vragen. Onze Bentheimer Landschapen worden vergezeld van 2 ezels en worden in Flexinetten gehouden met stroom. We hopen hierdoor de wolf af te schrikken waardoor hij een makkelijker prooi elders bemachtigd.

Wij hebben af en toe stamboek Bentheimer Landschapen te koop. Jonge en oude rammen, jonge, gedekte of dragende ooien en lammeren. Ook kunnen we een mooi koppel samenstellen. Neem voor meer informatie contact met ons op. Wanneer de richtlijnen voor Corona het toelaten willen we een fokkersdag met keuring organiseren.